哈萨克斯坦

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтар № 370-ІІ эаңы электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы (өзгерістер енгізілді - ҚР от 24.11.2015 № 419-V)