Denmark

Bekendtgørelse om vederlag for Patent- og Varemærkestyrelsens opgaveløsning, særlige ekspeditioner, udskrifter m.v. (BEK nr 12 af 12/01/2012)