European Union (EU)

Direktiva (EU) 2016/943 Europskog Parlamenta I Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja