Hungary

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl