Greece

Νόμος 146/1914, Περί αθέμιτου Ανταγωνισμού


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 146

Έτος: 1914

Τέθηκε σε ισχύ: 27.01.1914

Ημ.Υπογραφής: 16.12.1913

Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Πτώχευση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τίτλος Αρθρου ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται κατά τας εμπορικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς, πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γινομένη πράξις, αντικειμένη εις τα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθή προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενομένης ζημίας.

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Εννοια εμπορευμάτων και βιομηχανικών εργασιών

Κείμενο Αρθρου

Υπό τον όρον "εμπορεύματα" κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου νοούνται και βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, υπό τον όρον δε βιομηχανικαί εργασίαι νοούνται και αι εμπορικαί, βιοτεχνικαί και γεωργικαί.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου ΨΕΥΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Απαγόρευση ανακριβών δηλώσεων

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται εις δημοσία γενομένας γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις προοριζομένας δι ευρύν κύκλον προσώπων, πάσα ανακριβής δήλωσις περί ποιότητος, της αρχικής προελεύσεως, του τρόπου της κατασκευής ή της τιμολογήσεως εμπορευμάτων ή βιομηχανικών εργασιών, περί του τρόπου ή της πηγής της προμηθείας, της κατοχής βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων, περί της αιτίας ή του σκοπού της πωλήσεως ή περί του ποσού των προς διάθεσιν εμπορευμάτων, ικανή να παραγάγη την εντύπωσιν ιδιαιτέρας, ευνοϊκής προσφοράς. Ο παραβάτης δύναται να εναχθή προς παράλειψιν των ανακριβών δηλώσεων και ανόρθωσιν της προσγενομένης ζημίας.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου ΠΟΙΝΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Ανακριβείς δηλώσεις περί ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσφοράς

Κείμενο Αρθρου

Οστις, προς το σκοπόν όπως παραγάγη την εντύπωσιν ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσφοράς, ποιείται υπό τους όρους του άρθρου 3 εν γνώσει αναληθείς δηλώσεις ικανάς να παραπλανήσουν το κοινόν, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών και με χρηματικήν ποινήν μέχρι (3.000) δραχμών ή με μίαν εκ των ποινών τούτων. Εάν αι εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφερόμεναι ανακριβείς δηλώσεις γίνωσι παρ' υπαλλήλου ή εντολοδόχου, τιμωρείται πλην του υπαλλήλου ή εντολοδόχου και ο κύριος ή διευθυντής της επιχειρήσεως, εάν η πράξις εγένετο εν γνώσει αυτού.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός

Κείμενο Αρθρου

Δια την εφαρμογήν των άρθρων 3 και 4, προς τας εν αυτοίς δηλώσεις εξομοιούνται αι δι' εικόνων παραστάσεις και άλλαι μέθοδοι αίτινες σκοπούν και είναι ικαναί να αντικαταστήσουν αυτάς. Η χρήσις ονομάτων, άτινα εν ταις συναλλαγαίς χρησιμεύουν προς ονομασίαν εμπορευμάτων ή βιομηχανικών εργασιών, χωρίς να σκοπούν τον προσδιορισμόν της προελεύσεως αυτών, δεν υπάγεται εις τας εν άρθροις 3 και 4 διατάξεις.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Εκποίηση εμπορευμάτων εκ πτωχεύσεως

Κείμενο Αρθρου

Εάν δια δημοσία γινομένων γνωστοποιήσεων προοριζομένων δι' ευρύν κύκλον προσώπων, αναγγέλεται η εκποίησις εμπορευμάτων, προερχομένων εκ πτωχεύσεως, αλλά μη ανηκόντων πλέον εις την πτώχευσιν, απαγορεύεται πάσα ανακοίνωσις της εκ πτωχεύσεως προελεύσεως αυτών, ο δε παραβάτης τιμωρείται με χρηματικήν ποινήν μέχρι (1.500) δραχμών ή φυλάκισιν έως δύο μηνών ή με αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.01.1961

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Εκποίηση εμπορευμάτων λόγω διάλυσης του καταστήματος

Σχόλια Το άρθρο 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 4181/1961 (ΦΕΚ Α', 144).

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται η προς το κοινόν αναγγελία εκποιήσεως εμπορευμάτων, ως αποτελούσης διάλυσιν του καταστήματος ή διάλυσιν ωρισμένου κλάδου αυτού.

2. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγγελία εκποιήσεως μνημονευομένης εν τη αναγγελία και της αιτίας ταύτης και υπό τας κατά το παρόν άρθρον προϋποθέσεις, κατόπιν αδείας του αρμοδίου "Προέδρου Πρωτοδικών", ή επί περιφερειών, ένθα δεν εδρεύει Πρωτοδικείον του αρμοδίου "Ειρηνοδίκου".

3. Ο Πρόεδρος ή ο Ειρηνοδίκης δικάζων κατά την διαδικασίαν του "άρθρου 634 Πολ. Δικονομίας και επομ." αιτήσει του ενδιαφερομένου, ερευνά

την ύπαρξιν των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου και χορηγεί την άδειαν καθορίζων την αιτίαν και τον χρόνον ενάρξεως της εκποιήσεως. Αντίγραφον της αιτήσεως επιδίδεται εις τον Πρόεδρον του οικείου Εμπορικού Επιμελητηρίου δυναμένου να παρέμβη κατά την συζήτησιν της αιτήσεως. Εν τη αιτήσει περί χορηγήσεως της κατά τ' ανωτέρω αδείας επισυνάπτονται:

α) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος, εν η αναφέρονται η αιτία της διαλύσεως, ο χρόνος ενάρξεως και η διεύθυνσις του καταστήματος διενεργείας αυτής και β) λεπτομερής πίναξ εις διπλούν απογραφής των υπό εκποίησιν εμπορευμάτων, ενώ εμφαίνονται αναλυτικώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών κατ' είδος, προέλευσιν και ποιότητα ως και αι ποσότητες εκάστου τούτων. Ο Πρόεδρος εξελέγχει δαπάναις του δηλούντος την ειλικρίνειαν της δηλώσεως και του πίνακος απογραφής, δια δύο εμπειρογνωμόνων οριζομένων υπ' αυτού και εκλεγομένων εκ καταλόγου καταρτιζομένου υπό του Εμπορικού Επιμελητηρίου εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ισχύοντος δια το επόμενον έτος ή εν ελλείψει τοιούτου δια δύο πραγματογνωμόνων της εκλογής του. Επί εκποιήσεως εντός της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ο εις των άνω πραγματογνωμόνων ορίζεται υπό του Προέδρου Πρωτοδικών υποχρεωτικώς εκ του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου δύναται η παρούσα διάταξις να επεκτείνηται και εις άλλας περιφερείας της Ελλάδος.

4. Η εκποίησις επιτρέπεται μόνον α) λόγω πραγματικής και οριστικής παύσεως των εργασιών ολοκλήρου της επιχειρήσεως, β) λόγω ουσιαστικής καταργήσεως κλάδου αυτής και ως προς τα είδη μόνον του κλάδου τούτου και γ) λόγω πτωχεύσεως του εμπόρου δια τελεσιδίκου αποφάσεως. Αποκλείεται η κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου εκποίησις εμπορευμάτων, κτηθέντων προς μόνον τον σκοπόν πωλήσεως αυτών κατά την διάλυσιν ή κτηθέντων κατά το τελευταίον προ της υποβολής της αιτήσεως τρίμηνον.

5. Η διάρκεια της εκποιήσεως δεν δύναται να υπερβαίνη τους 4 μήνας. Ο Πρόεδρος όμως δύναται, εκτιμών τας τυχόν εξαιρετικάς περιπτώσεις, να χορηγή παράτασιν της άνω διαρκείας, πάντως ουχί πλέον των 4 εισέτι μηνών. Η εκποίησις επιτρέπεται να ενεργήται μόνον εντός του καταστήματος του αιτούντος.

6. Καθ' άπασαν την διάρκειαν της εκποιήσεως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, ο τυχών αδείας υποχρεούται όπως υποβάλη εις το οικείον Εμπορικόν Επιμελητήριον εις διπλούν νέον πίνακα απογραφής περιέχοντα τα εκ του προηγουμένου πίνακος υπόλοιπα εμπορευμάτων κατά την τελευταίαν ημέραν του παρελθόντος μηνός, η ειλικρίνεια του οποίου ελέγχεται υπό των πραγματογνωμόνων. Οι πραγματογνώμονες δύνανται κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως να προβαίνωσιν εις έκτακτον έλεγχον, ότε, επί παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος, υποβάλλουσιν έκθεσιν εις το Επιμελητήριον.

7. Εις ην περίπτωσιν εις τα υπό εκποίησιν εμπορεύματα αναγράφονται δύο τιμαί, εξ ων η μία παριστά την κανονικήν τιμήν πωλήσεως του

εμπορεύματος και η ετέρα την μετ' έκπτωσιν λόγω της διαλύσεως ισχύουσαν τοιαύτην, η πρώτη των δύο τούτων τιμών δέον να μην αφίσταται της πραγματικής αγοραίας τιμής του εμπορεύματος, εφαρμοζομένης άλλως της υπό του άρθρου 8 προβλεπομένης ποινής εις βάρος του υπευθύνου.

8. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, κατ' αίτησιν του Επιμελητηρίου και παντός τρίτου, επί παραβάσεων του εκποιούντος δύναται ν' ανακαλή εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιή την χορηγηθείσαν άδειαν. Επίσης, εις περίπτωσιν ευλόγου αιτίας η άδεια δύναται ν' ανακληθή εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιηθή αναλόγως αιτήσει του ενδιαφερομένου.

9. Αδειαι εκποιήσεως υφιστάμεναι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος δύνανται εντός μηνός από ταύτης ν' ανανεωθώσιν επιμελεία του ενδιαφερομένου και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος, άλλως θεωρούνται ως αρθείσαι αυτοδικαίως.

10. Επί εκποιήσεως υπό έκπτωσιν τιμών λόγω παρόδου της εποχής, αίτινες ως τοιαύται αναγγέλονται και είναι εν χρήσει εν τω κανονικώ εμπορίω, δεν εφαρμόζονται αι ανωτέρω διατάξεις. Επιτρέπεται όμως, όπως δια Β.Δ., εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εμπορίου, ορίζηται ο αριθμός κατ' έτος, ο χρόνος ενάρξεως και η διάρκεια των τοιούτων εκποιήσεων καθ' άπασαν την χώραν. Μέχρι της εκδόσεως των Διαταγμάτων τούτων ισχύει το από 24-1-1959 Β.Δ. "περί των επί εκπτώσει πωλήσεων υπό των εμπόρων λόγω παρόδου της εποχής".

11. Εκτός των περιπτώσεων της εκποιήσεως εμπορευμάτων περί ων το παρόν άρθρον, εν ουδεμία άλλη περιπτώσει, υπό οιανδήποτε μορφήν, ονομασίαν, δικαιολογίαν ή πρόσχημα επιτρέπονται αναγγελίαι περί πωλήσεων επί εκπτώσει.

12. Ως αντικειμένη ιδία εις τα χρηστά ήθη και τας συνθήκας συναλλαγής θεωρείται η πώλησις επί ειδική εκπτώσει τιμών δι' εν ή περιωρισμένον αριθμόν ειδών προς τον σκοπόν της συγκεντρώσεως του κοινού και της εκμεταλλεύσεως αυτού δια των εις τα άλλα είδη του καταστήματος τιμών, εκτός εάν πρόκειται περί εκποιήσεως λόγω τέλους εποχής.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 01.01.1961

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΠΟΙΝΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Κυρώσεις κατά παραβατών εκποίησης εμπορευμάτων

Σχόλια Το άρθρο 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 4181/1961 (ΦΕΚ Α', 144).

Κείμενο Αρθρου

" Ο παραβαίνων τας διατάξεις του άρθρου 7 ως και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων Β.Δ. και Υπουργικών αποφάσεων ιδία δε ο αναγγέλων εκποίησιν άνευ αδείας, ή άνευ μνείας της αιτίας ταύτης ή ποιούμενος εν γνώσει ανακριβή δήλωσιν και χρησιμοποιών εν γνώσει ανακριβή πίνακα απογραφής ή παραλείπων την ενημέρωσιν τούτου ή πωλών εν τόπω ή χρόνω μη επιτρεπομένω ή εκθέτων προς πώλησιν εμπορεύματα αποκτηθέντα προς μόνον τον σκοπόν της εκποιήσεως αυτών κατά την διάλυσιν ή αποκτηθέντα κατά το τελευταίον προ της υποβολής της αιτήσεως τρίμηνον, ή μη περιλαμβανόμενα εις τον πίνακα, τιμωρείται κατά την διάταξιν του άρθρου 458 του Π.Κ.

Κατά την αυτήν διάταξιν τιμωρείται και όστις εν γνώσει παραχωρεί προς τρίτον εμπορεύματα προς εκποίησιν κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 7. Τα ως άνω εγκλήματα εκδικάζονται κατά την διαδικασίαν των άρθρων 417-425 Κ.Π.Δ."

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός

Κείμενο Αρθρου

Δια Β.Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να ορισθή όπως η κατ' επάγγελμα λιανική πώλησις ωρισμένων εμπορευμάτων γίνηται μόνον εις ωρισμένας μονάδας αριθμού, μέτρου ή βάρους, ή μόνον εάν φέρωνται σημειωμένα επ΄αυτών, του περικαλύμματος ή του δοχείου, ο αριθμός, το μέτρον, το βάρος, ο τόπος της κατασκευής ή της προελεύσεως αυτών. Ο παραβάτης των ορισμών των διαταγμάτων του προηγουμένου εδαφίου τιμωρείται με χρηματικήν ποινήν μέχρι τριακοσίων δραχμών και με φυλάκισιν μέχρι δύο μηνών ή με μίαν των ποινών τούτων.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Αξιώσεις θιγομένων, Υπόχρεοι σε ανόρθωση της ζημίας

Κείμενο Αρθρου

Των εις τα άρθρα 1 και 3 προβλεπομένων πράξεων την παράλειψιν δύναται να αξιώσει πας επαγγελματίας, όστις παράγει ή εμπορεύεται όμοια ή συγγενή είδη, καθώς επίσης και τα εμπορικά ή βιομηχανικά

επιμελητήρια, οι εμπορικοί και βιομηχανικοί ή εν γένει επαγγελματικοί σύλλογοι. Ομοίως, οι άνω επαγγελματίαι, τα επιμελητήρια και οι σύλλογοι έχουσιν έννομον αξίωσιν επί παραλείψει των κατά παράβασιν των άρθρων 6, 8 και 9 επιχειρουμένων πράξεων, ως και της κατά το άρθρ. 7 αναγγελίας προς το κοινόν άνευ της προς τον αρμόδιον Πρόεδρον των Πρωτοδικών ή τον Ειρηνοδίκην δηλώσεως.

Εις ανόρθωσιν της κατά παράβασιν των διατάξεων του νόμου τούτου προερχομένης ζημίας υποχρεούται: α) όστις εις την περίπτωσιν του άρθρου 3 εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζει το αναληθές των παρ' αυτού γενομένων διαφημίσεων. Κατά συντακτών, εκδοτών, τυπογράφων, πρακτόρων εφημερίδων ή περιοδικών χωρεί τότε μόνον αξίωσις επί αποζημιώσει, εάν εγνώριζον το αναληθές των ανακοινώσεων. β) όστις εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνει τας εις τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 οριζόμενα.

Προς παύσιν των κατά παράβασιν των άρθρων 1, 3, 6, 8 και 9 ως και της κατά το άρθρον 7 αναγγελίας προς το κοινόν, γινομένων υπό τινός υπαλλήλου ή αντιπροσώπου επιχειρήσεως ή καταστήματος πράξεων υποχρεούται και δύναται να εναχθεί και ο κύριος ή ο διευθυντής.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Δυσφημιστικές ειδήσεις ή διαδόσεις, Κυρώσεις

Κείμενο Αρθρου

Ο προς τον σκοπόν ανταγωνισμού ισχυριζόμενος ή διαδίδων, όσον αφορά την εργασίαν ή επιχείρησιν ετέρου, το πρόσωπον του ιδιοκτήτου ή του διευθυντού αυτής, τα εμπορεύματα, ή τας βιομηχανικάς εργασίας τρίτου, ειδήσεις δυναμένας να βλάψωσι τας εργασίας της επιχειρήσεως ή την εμπορικήν πίστιν αυτού, υποχρεούται, εφ' όσον τα διαδοθέντα δεν είναι κατά τρόπον ευαπόδεικτον αληθή, εις ανόρθωσιν της εις τον αδικηθέντα προσγενομένης ζημίας. Ο αδικηθείς δύναται προς τούτοις ν' αξιώση την παράλειψιν της επαναλήψεως ή της περαιτέρω διαδόσεως των ανακριβειών. Προκειμένου όμως περί εμπιστευτικής ανακοινώσεως, δια την οποίαν ο πληροφορών ή ο προς ον η πληροφορία έχει εύλογον συμφέρον, δύναται να ζητηθή η παράλειψις μόνον εάν τα ανακοινωθέντα είναι αναληθή. Εάν δε ο πληροφορών εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζη το αναληθές της ανακοινώσεως, υποχρεούται και εις ανόρθωσιν της τυχόν προσγενομένης ζημίας. Η διάταξις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 εφαρμόζεται αναλόγως.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΠΟΙΝΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Βλαπτικοί ισχυρισμοί ή διαδόσεις

Κείμενο Αρθρου

Ο εν γνώσει της αναληθείας ισχυριζόμενος ή διαδίδων ως προς την επιχείρησιν ή εργασίαν ετέρου, το πρόσωπον του ιδιοκτήτου ή του διευθυντού αυτής, τα εμπορεύματα ή τας βιομηχανικάς εργασίας τρίτου, ειδήσεις δυναμένας να βλάψωσι την επιχειρίσιν τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών και χρηματικήν ποινήν μέχρι τριών χιλιάδων δραχμών ή με μίαν των ποινών τούτων.

Δια της αυτής ποινής τιμωρείται και ο κύριος ή ο διευθυντής της επιχειρήσεως, εάν οι περί ων πρόκειται ισχυρισμοί ή διαδόσεις εγένοντο εν γνώσει αυτού παρά τινος των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων του.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 'Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Αθέμιτη χρήση ονόματος, διακριτικού γνωρίσματος

Κείμενο Αρθρου

Οστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόματος τινός, εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχειρήσεως εντύπου τινός, κατά τρόπον δυνάμενον να προκαλέσει σύγχυσιν με το όνομα, την επωνυμία ή το ιδιαίτερον διακριτικό γνώρισμα, άτινα έτερος νομίμως μεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθεί υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της χρήσεως. Υποχρεούται δε προς τούτοις απέναντι του ζημιωθέντος εις ανόρθωσιν της προσγενομένης ζημίας, εάν εγνώριζεν ή ώφειλεν να γνωρίζει, ότι δια της καταχρήσεως ταύτης ηδύνατο να προκληθεί σύγχυσις.

Προς το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εξομοιούνται και εκείνα εν γένει εκ των σημείων καταστήματος ή επιχειρήσεως τινός, τα οποία θεωρούνται εις τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως ιδιαίτερα διακριτικά αυτών.

Ως ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα θεωρείται και ο ιδιαίτερος

διασχηματισμός ή ιδιαιτέρα διακόσμησις των εμπορευμάτων, της συσκευής ή του περικαλύμματος αυτών, εφ' όσον είναι γνωστά εις τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σημεία των ομοίων εμπορευμάτων άλλου τινός.

Η διάταξις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 εφαρμόζεται αναλόγως.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΠΟΙΝΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Αθέμιτη χρήση ονόματος, διακριτικού γνωρίσματος

Κείμενο Αρθρου

Οστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται εν γνώσει και εκ προθέσεως χρήσιν ονόματός τινος, εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου τινός προς τον σκοπό όπως προκληθή σύγχυσις με το όνομα, την εμπορικήν επωνυμίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισμα, άτινα έτερος νομίμως μεταχειρίζεται, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών και με χρηματικήν ποινήν μέχρι τριών χιλιάδων δραχμών ή με μιαν των ποινών τούτων. Αι διατάξεις του παρόντος και του προηγουμένου άρθρου δεν έχουσιν εφαρμογήν προς προστασίαν των εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων, ως προς α διατηρούνται εν ισχύι και εφαρμόζονται οι ιδιαίτεροι περί αυτών νόμιμοι ορισμοί.

Δεν αποκλείεται η εφαρμογή του παρόντος και του προηγουμένου άρθρου και εις τας περιπτώσεις καθ' ας η χρήσις του ξένου ονόματος της ξένης εμπορικής επωνυμίας, ή του ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος γίνεται με μικράς παραλλαγάς, εφ' όσον αύται δεν αποκλείουν τον κίνδυνον συγχύσεως.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΑΦΑΙΡΕΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Συνέπειες ποινικής καταδίκης

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει καταδίκης κατά τα άρθρα 13 και 14, διατάσσεται υπό του δικαστηρίου, τη αιτήσει του αδικουμένου, η αφαίρεσις του διακριτικού γνωρίσματος. Εάν η αφαίρεσις δεν είναι άλλως δυνατή, το δικαστήριον δύναται να διατάξη την καταστροφήν αυτών, αλλά μόνον εάν ο καταδικασθείς εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζη ότι έκαμε χρήσιν ξένου διακριτικού γνωρίσματος. Το δικαστήριον δύναται κατά την κρίσιν του, και εν περιπτώσει αθωώσεως, να διατάξη την τοιαύτην αφαίρεσιν ή καταστροφήν.

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τίτλος Αρθρου ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Αθέμιτη γνωστοποίηση εμπορικών ή βιομηχανικών απορρήτων

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών και με χρηματικήν ποινή μέχρι 3 χιλιάδων δραχμών ή με μια των ποινών τούτων τιμωρείται όστις, ως υπάλληλος, εργάτης ή μαθητευόμενος παρά τινι εμπορικώ ή βιομηχανικώ καταστήματι ή επιχειρήσει ανακοινώνει άνευ δικαιώματος εις τρίτους, κατά το χρονικόν διάστημα της υπηρεσίας του, απόρρητα του καταστήματος ή της επιχειρήσεως εμπεπιστευμένα αυτώ ως εκ της υπηρεσίας του, ή άλλως περιελθόντα εις την αντίληψίν του, προς τον σκοπόν ανταγωνισμού ή επί τη προθέσει βλάβης του κυρίου του καταστήματος ή της επιχειρήσεως.

Με την αυτήν ποινήν τιμωρείται και ο χρησιμοποιών ή ανακοινών εις τρίτους άνευ δικαιώματος, προς τον σκοπόν ανταγωνισμού τα τοιαύτα απόρρητα, ων έλαβε γνώσιν δια τινός των εν τω προηγουμένω εδαφίω ανακοινώσεων ή δι' ιδίας αυτού πράξεως αντικειμένης εις τους νόμους ή τα χρηστά ήθη.

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΔΟΣΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Αθέμιτη χρησιμοποίηση σχεδίων ή κανόνων τεχνικής φύσεως

Κείμενο Αρθρου

Με την ποινήν του προηγούμενου άρθρου τιμωρείται ο άνευ δικαιώματος χρησιμοποιών ή ανακοινών εις τρίτους τα εμπιστευθέντα αυτώ κατά τας συναλλαγάς σχέδια ή κανόνας τεχνικής φύσεως, ιδία δε σχεδιάσματα, πρότυπα, τύπους, υποδείγματα, οδηγίας.

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Υποχρέωση προς αποκατάσταση της ζημίας

Κείμενο Αρθρου

Αι παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 γεννώσι προς τούτοις και υποχρέωσιν προς αποκατάστασιν προξενηθείσης ζημίας.

Με τας εν τω άρθρω 16 ποινάς, ηλαττωμένας εις το ήμισυ, τιμωρείται και όστις επιχειρεί επί σκοπώ ανταγωνισμού να εξωθήση άλλον εις πράξιν αντικειμένην εις τας διατάξεις του άρθρου 16 εδ. 1 και άρθρου 17.

Αρθρο: 18Α

Ημ/νία: 07.09.2009

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Υποχρέωση προς αποκατάσταση της ζημίας

Σχόλια Το παρόν τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3784/2009 ΦΕΚ Α 137.

Κείμενο Αρθρου

«1. Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, ακόμη και ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης δύναται να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. 2. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει άρση και παράλειψη της παράβασης και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υποστεί κατά παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Όποιος ατομικώς ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω όρια χρηματικής ποινής διπλασιάζονται

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 07.09.2009

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Δικονομικά

Σχόλια Στο πρώτο εδάφιο του παρόντος οι εντός "" λέξεις αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3784/2009 ΦΕΚ Α 137 /7.8.2009 και τίθεται σε ισχύ από 7.9.2009 σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου αυτού.

Κείμενο Αρθρου

Αι εκ των διατάξεων του νόμου τούτου πηγάζουσαι αξιώσεις επί παραλείψει ή αποζημιώσει εισάγονται ως εμπορικαί υποθέσεις ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου, παραγράφονται δε μετά «δεκαοκτώ» μήνας από του χρονικού σημείου, καθ' ό ο έχων την αξίωσιν έλαβε γνώσιν της πράξεως και του υπευθύνου προσώπου, πάντως δε μετά «πενταετία», αφ' ής εγένετο η πράξις. Δια τας επί αποζημιώσει αξιώσεις ουδέποτε άρχεται η παραγραφή προ του χρονικού σημείου, καθ' ό επροξενήθη η βλάβη.

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Ασφαλιστικά μέτρα

Σχόλια 1. Το εδάφιο β' τίθεται όπως προστέθηκε από το άρθρ. 2 του Ν.Δ. 4181/61 (ΦΕΚ Α', 144).

Κείμενο Αρθρου

Ο έχων αξίωσιν επί παραλείψει πράξεως αντικειμένης εις τους ορισμούς του παρόντος νόμου, δύναται να ζητήσει και την λήψιν προσωρινών μέτρων παρά του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών ή, δια την περίπτωσιν του τελευταίου εδαφίου του άρθρ. 7, παρά του αρμοδίου ειρηνοδίκου, εφαρμοζομένων αντιστοίχως όλων των διατάξεων του Ν. ΓΨΖ "περί προσωρινών μέτρων εν ταις περί διακατοχής διαφοραίς".

"Κατά των αποφάσεων του Πρoέδρου Πρωτοδικών ή των Ειρηνοδικών επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του Πρoέδρου των Εφετών ή του Προέδρου των Πρωτοδικών, κατά περίπτωσιν, εντός προθεσμίας 10 ημερών από της κοινoποιήσεως της αποφάσεως μη παρατεινομένης λόγω αποστάσεως".

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΔΙΩΞΗ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Ποινική δίωξη μόνον κατ' έγκληση

Σχόλια Βλ. και άρθρα 2 του Ν. 110/1945 και 57 του Π.Κ. για το μέτρο των χρηματικών ποινών.

Κείμενο Αρθρου

H ποινική καταδίωξις, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 6, 8 και 9, χωρεί μόνον κατ' έγκλησιν. Εις την περίπτωσιν του άρθρου 4 δικαιούται εις έγκλησιν πας εκ των εν τω πρώτω εδαφίω του άρθρου 10 αναφερομένων επαγγελματιών, επιμελητηρίων ή συλλόγων.

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, δημοσίευση αποφάσεων

Κείμενο Αρθρου

Εν περιπτώσει καταδίκης, επί τη βάσει των άρθρων 4, 6, 8 και 9, το δικαστήριον δύναται να διατάξη όπως η απόφασις δημοσιευθή δια του τύπου δαπάνη του καταδικασθέντος, εντός τασσομένης διορίας. Εάν ο

καταδικασθείς δεν ενεργήση την δημοσίευσιν, κατά τους όρους της αποφάσεως, προβαίνει εις ταύτην ο Εισαγγελεύς και η δαπάνη, βεβαιουμένη υπό του οικείου εφόρου, εισπράττεται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εάν η καταδίκη επέλθη επί τη βάσει των άρθρων 12 και 14, εδάφιον πρώτον, το δικαστήριον δίδει πάντοτε την άδειαν εις τον αδικηθέντα, όπως δημοσιεύση εντός ωρισμένης προθεσμίας την απόφασιν δαπάνη του καταδικασθέντος. Αιτήσει του αθωωθέντος δύναται το δικαστήριον να διατάξη την γνωστοποίησιν της αθωώσεως. Τα έξοδα ταύτης καταλογίζονται εις βάρος του Δημοσίου, εφ' όσον, δεν κατελογίσθησαν εις βάρος του μηνυτού ή του πολιτικώς ενάγοντος. Προκειμένου περί αγωγής επί παραλείψει, εγειρομένης επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, δύναται το δικαστήριον εν τη αποφάσει του να δώση την άδειαν εις τον νικώντα, όπως δημοσιεύση εντός ωρισμένης προθεσμίας το διατακτικόν της αποφάσεως δαπάνη του ηττηθέντος.

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Ενδικη προστασία αλλοδαπών

Κείμενο Αρθρου

Ο μη διατηρών κύριον κατάστημα εν Ελλάδι δεν δύναται να επικαλεσθή την κατά τον παρόντα νόμον παρεχομένην προστασίαν, ειμή εάν εν τη χώρα, εν η ευρίσκεται το κύριον κατάστημα αυτού, αι ελληνικαί επιχειρήσεις απολαμβάνωσι της αυτής με τας εγχωρίους προστασίας.

Προς απόδειξιν της τοιαύτης εν τη αλλοδαπή προστασίας δύναται να χρησιμεύση και δήλωσις των Υπουργών επί των Εξωτερικών και επί της Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευομένη δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 27.01.1914

Ημ/νία Ισχύος: 27.01.1914

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Λήμματα Αθέμιτος ανταγωνισμός, Κατάργηση διατάξεων

Κείμενο Αρθρου

Καταργείται το άρθρον 446 του ποινικού νόμου. Διατηρείται εν ισχύι ο ειδικός ΒΜΕ' της 27 Ιουλίου 1892 νόμος περί ελέγχου του εμπορίου της σταφίδος.