Czech Republic

Act No. 221/2006 Coll. of April 25, 2006, on Enforcement of Industrial Property Rights and on Amendments to Industrial Property Protection Acts (Enforcement of Industrial Property Rights Act)

Year of Version:
2006
Dates:
Entry into force: May 26, 2006
Adopted: April 25, 2006
Type of Text:
Main IP Laws
Subject Matter:
Enforcement of IP and Related Laws, Industrial Property
Notes:
This Act on the Enforcement of Industrial Property Rights incorporated relevant EC regulation in connection with the legal remedies serving for the enforcement of industrial property rights.
Available Texts:
Czech
Zákon č. 221/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)pdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
English
Act No. 221/2006 Coll. of April 25, 2006, on Enforcement of Industrial Property Rights and on Amendments to Industrial Property Protection Acts (Enforcement of Industrial Property Rights Act)pdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
Related Legislation:
WIPO Lex No.
CZ044