Netherlands

Act of October 17, 2018, Laying Down Rules for Implementing Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets) Against their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure (Trade Secrets Act)

Latest Version in WIPO Lex
Year of Version:
2018
Dates:
Entry into force: October 23, 2018
Adopted: October 17, 2018
Type of Text:
Main IP Laws
Subject Matter:
Undisclosed Information (Trade Secrets), Enforcement of IP and Related Laws
Available Texts:
Dutch
Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)pdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
Related Legislation:
WIPO Lex No.
NL019