Czech Republic

Act No. 221/2006 Coll. of April 25, 2006, on the Enforcement of Industrial Property Rights and the Protection of Trade Secrets (as amended by Act No. 286/2018 Coll.)

Latest Version in WIPO Lex
Year of Version:
2018
Dates:
Amended up to: December 28, 2018
Entry into force: May 26, 2006
Adopted: April 25, 2006
Type of Text:
Main IP Laws
Subject Matter:
Enforcement of IP and Related Laws, Industrial Property
Available Texts:
Czech
Zákon č. 221/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství (ve znění zákona č. 286/2018 Sb.)pdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
Related Legislation:
WIPO Lex No.
CZ095