Czech Republic

Act No. 207/2000 Coll., of June 21, 2000, on the Protection of Industrial Designs and the Amendment to Act No. 527/1990 Coll., on Inventions, Industrial Designs and Rationalization Proposals (as amended up to Act No. 196/2017 Coll.)

Latest Version in WIPO Lex
Year of Version:
2017
Dates:
Entry into force: October 1, 2000
Adopted: June 21, 2000
Type of Text:
Main IP Laws
Subject Matter:
Patents (Inventions), Industrial Designs, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body
Available Texts:
Czech
Zákona č. 207/2000 Sb. ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů ao změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 196/2017 Sb.)pdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
Related Legislation:
WIPO Lex No.
CZ082