Czech Republic

Act No. 286/2018 Coll., of November 15, 2018, on Amendments to Act No. 441/2003 Coll. on Trademarks and Act No. 6/2002 Coll., on Courts, Judges, Presidents and the State Administration of Courts and on Amendments to Some Other Acts (Act on Courts and Judges) [Trade Marks Act]; Act No. 221/2006 Coll., on Enforcement of Industrial Property Rights and on Amendments to Act on the Protection of Industrial Property (Act on Enforcement Industrial Property Rights); and Act No. 634/2004 Coll., on Administrative Fees

Latest Version in WIPO Lex
Year of Version:
2019
Dates:
Entry into force: January 1, 2019
Adopted: November 15, 2018
Type of Text:
Main IP Laws
Subject Matter:
Trademarks, Enforcement of IP and Related Laws, Industrial Property
Available Texts:
Czech
Zákon č. 286 ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůpdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
Related Legislation:
WIPO Lex No.
CZ077