Turkey

Law No. 5651 on Regulating Broadcasting in the Internet and Fighting Against Crimes Committed through Internet Broadcasting

Latest Version in WIPO Lex
Year of Version:
2008
Dates:
Adopted: May 4, 2007
Type of Text:
Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:
Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws
Notes:
The law contains general and specific provisions on regulating broadcasting in the internet, which are also applicable in intellectual property related lawsuits.

Date of entry into force of basic text: see Article 13 for further details.

Bu yasa, aynı zamanda fikri mülkiyet ile ilgili davalarda da uygulama bulabilcek, internette yayını düzenleyen genel ve özel hükümler içermektedir.

Temel metnin yürürlüğe giriş tarihi: Daha fazla ayrıntı için bkz. madde 13.
Available Texts:
Turkish
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yaynlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunpdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
Related Legislation:
WIPO Lex No.
TR101